Πληροφορίες για το Κουπόνι

Δωρεάν Domain Name με κάθε νέα αγορά Web Hosting από την TopHost!
Hosting 1 έτος → δωρεάν κατοχύρωση .COM, .NET ή .EU domain, για 1 έτος.
Hosting 2 έτη → δωρεάν κατοχύρωση .GR, .COM, .NET ή .EU domain, για 2 έτη.
Η παροχή ισχύει και για ανανέωση χωρίς χρέωση ήδη κατοχυρωμένου domain.